Zakazane rysunki – finałowa odsłona

Co według polskiego prawa grozi za posiadanie, ściąganie z internetu czy nawet samodzielne nagranie pornograficznego filmu z udziałem siedemnastoletniej dziewczyny, nawet jeśli treścią tego filmu jest np. kopulacja z psem?
Otóż nic, jeśli tylko nie zamierza się tego filmu rozpowszechniać ani prezentować publicznie. Zgodnie bowiem z art. 202, par. 3 Kodeksu karnego karze podlega jedynie ten, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem”. Chyba, że małoletni ma poniżej 15 lat – wtedy karalne jest utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie i posiadanie takich treści nawet bez zamiaru rozpowszechniania (art. 202, par. 4 i 4a kk).
A co według polskiego prawa będzie grozić już wkrótce za posiadanie czy ściąganie z Internetu pornograficznego rysunku przestawiającego wymyśloną siedemnastoletnią dziewczynę? Będzie grozić grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności. Bo nasi genialni ustawodawcy dodali do artykułu 202 Kodeksu karnego paragraf 4b, stanowiący, że:
„Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
Dodajmy, że „czynnością seksualną” może być nawet pocałunek. Jeśli ktoś nie wierzy, proszę zajrzeć tutaj.
Sejm uchwalił, Senat poprawił, prezydent podpisał. Dzięki ich radosnej (a raczej smutnej) twórczości Polska za kilkanaście dni stanie się kto wie, czy nie jedynym krajem na świecie, w którym korzystanie z pornografii rysowanej będzie traktowane surowiej od korzystania z tej z udziałem realnych osób. Posiadacze kolekcji hentai będą musieli zejść do podziemia.
Albo przerzucić się na zdjęcia i filmy robione z udziałem żywych osób…

8 komentarzy do “Zakazane rysunki – finałowa odsłona”

 1. Bartek Kozlowski Says:

  Ciekawe, czy ktoś z tych, którzy wymyślili i uchwalili ten przepis wie o tym, gdzie i kiedy istniał wcześniej w Polsce zakaz samego posiadania materiałów (pism, druków, itp.) zawierających określone treści? Otóż – poza rzeczywiście specyficznym kontekstem pornografii z udziałem rzeczywistych osób w wieku poniżej 15 lat (której samo posiadanie zostało zakazane w Polsce w 2004 r.) – zakaz taki istniał w Dekrecie o Przestępstwach Szczególnie Niebezpiecznych w Okresie Odbudowy Państwa z 13 czerwca 1946 r., popularnie zwanym małym kodeksem karnym. Przewidywał go art. 24 §1 tego dekretu, mówiący, że ten „kto przechowuje pisma, druki lub wizerunki wymienione w art. 23 (tj. nawołujące do zbrodni lub pochwalające zbrodnię; takie, których treść ma pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej; albo zawierające fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów) podlega karze więzienia do lat 5” (pełny tekst tego dekretu zob. http://przestepczosczorganizowana.republika.pl/praw_pliki/historia_prawa/przestepstwa_szczegolnie_niebezpieczne_46.pdf ). Myślę, że warto wskazać, do jakiego wzorca twórcy nowo uchwalonego art. 202 §4b k.k. nawiązują.

  Na temat tzw. „wirtualnej pornografii dziecięcej” (której generalnie rzecz biorąc tyczy się art. 202 §4b k.k. „popełniłem” swego czasu tekst po angielsku – zob. http://b.kozlov1.webpark.pl/virtualchildporn.htm

  O małym kodeksie karnym zob. http://wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kalendarium/article.htm?id=109994

 2. Dweezil Says:

  O wystawie prac Balthusa trzeba będzie zapomnieć, a posiadacze albumów z jego malarstwem już powinni zacząć się bać.

 3. stirner_77 Says:

  Czyli Sally Mann nie muszę chować do piwnicy? Dzięki.

 4. Jacek Sierpiński » Blog Archive » Czy Polska jest państwem policyjnym? Says:

  […] wykorzystywaniem seksualnym (takie jak np. zakaz samego posiadania pornografii dziecięcej, nawet w postaci rysunków; projektowany zakaz propagowania tzw. “dobrej pedofilii”; projektowane prawo policji do […]

 5. Jacek Sierpiński: Czy Polska jest państwem policyjnym? | Liberalis Says:

  […] wykorzystywaniem seksualnym (takie jak np. zakaz samego posiadania pornografii dziecięcej, nawet w postaci rysunków; projektowany zakaz propagowania tzw. “dobrej pedofilii”; projektowane prawo policji do […]

 6. Jacek Sierpiński » Blog Archive » Zakazane rysunki w Australii Says:

  […] z nich wybrałaby bezpieczniejszą opcję i nie sięgała po fotografie… Tak przy okazji, to podobne prawo obowiązuje od niedawna również i w Polsce – karalne jest posiadanie “treści pornograficznych przedstawiające wytworzony albo […]

 7. Jacek Sierpiński » Blog Archive » Eurokraci chcą nakazać cenzurę Internetu w całej Unii Says:

  […] […]

 8. Jacek Sierpiński: Eurokraci chcą nakazać cenzurę Internetu w całej Unii | Liberalis Says:

  […] […]

Dodaj odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać komentarz.